Economia socială – o şansă pentru fiecare

  • Vineri, 11 Decembrie 2015 00:41
Centru de Iniţiere, Formare şi Ocupare Profesională (CIFOP)

Scopul şi rolul
     De a se afirma ca o alternativă instituţională nouă, necesară, în cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţie a copilului, asigurînd orientarea, iniţierea, formarea şi ocuparea profesională a tinerilor aflaţi sub o măsură de protecţie, sau proveniți din familii defavorizate social.

Motivaţia şi prezentarea pe scurt a proiectului
     Compartiment Case tip Familial Sântana (CTF Sântana) în colaborare cu Asociaţia SOS Copiii au iniţiat acest proiect, în baza experienţei comune din perioada 1990 – 2014, cînd au realizat mai multe alternative instituţionale gen case de tip familial, case tineret, ateliere protejate şi dispun de o bază materială importantă, posibil a fi adaptată şi pusă la dispoziţia proiectului.

Proiectul este necesar întrucît:
  • Tinerii proveniţi din casele de copii nu au sprijinul unei familii şi nu sunt pregătiţi pentru integrarea socio profesională;
  • Sistemul de protecţie a copilului prevede susţinerea integrării socio profesionale a absolvenţilor proveniţi din instituţii ptr. următoarele 24 luni de la terminarea studiilor, dar nu are structura care să realizeze acest deziderat;
  • În următoarele 12 – 36 luni va avea loc o descentralizare a sistemului de asistenţă şi protecţie socială (contractarea masivă a serviciilor de asistenţă şi protecţie socială, transformările prevăzute ptr. organizarea şi funcţionarea DGASPC şi preluarea treptată de către autorităţile locale a cazuisticii sociale aparţinînd comunităţii locale).
La nivelul localităţii Sântana, proiectul este programat să îşi defăşoară activitatea în următoarele locaţii:
  • casa tip familial SOS 2 Sântana, ca loc de rezidenţă pentru 6 - 8 tineri şi spaţii pentru activităţi practice şi ateliere de tâmplărie, construcţii şi pomicultură;
  • casa tip familial SOS 3 Sântana, ca loc de rezidență ptr. 2 – 4 tineri și spații ptr. activități practice și ateliere de legumicultură, pomicultură, conservare legume – fructe şi creşterea animalelor.

     În baza experienţei anterioare, proiectul dispune de un concept socio educativ şi de un set de reguli privind organizarea, funcţionarea, desfăşurarea vieţii cotidiene la nivelul unui centru de orientare, iniţiere, formare şi ocupare profesională.
     Proiectul îşi propune să constituie punctul de plecare în realizarea unei Intreprinderi Sociale / Unitate Protejată care să îşi aducă o contribuţie substantială în soluţionarea problemelor legate de integrarea socio profesională a tinerilor defavorizaţi social (proveniţi din instituţii, dar şi din familii defavorizate).

Beneficiile imediate ale proiectului
     În desfăşurarea sa, proiectul va contribui şi sprijini buna funcţionare a caselor de tip familial şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor prin: întreţinerea, suplimentarea şi producerea unor bunuri şi dotări, întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale, asigurarea unei hrane sănătoase, asigurarea unui model motivaţional de educare / pregătire  pentru viaţa autonomă şi responsabilă a tinerilor proveniţi din casele de copii. Proiectul poate fi şi o bază metodică ptr. formare şi schimburi de experienţă / exemple de bune practici ptr. alte organizaţii şi instituţii interesate..

Situația la zi
     Proiectul s-a derulat în perioada octombrie 2014 – decembrie 2015 şi a asigurat  înfiinţarea şi înregistrarea juridică a activităţilor lucrative, formarea profesională, dotarea cu unelte, materiale, echipamente de lucru şi materii prime, creerea şi finanţarea a 10 locuri de muncă pentru atelierele / activităţile  de tâmplărie şi construcţii. Proiectul are identificate resurse umane din centrele de copii din Sântana, Lipova, Ineu şi din cazuistica socială a localităţii Sântana. Proiectul are identificate nevoile lucrative la nivelul instituţiilor de prozecţie socială a copiilor.

Nevoile proiectului
     Pentru continuitatea şi dezvoltarea proiectului este necesar ca instituţiile şi autorităţile locale şi judeţene responsabile în asistenţa şi protecţia socială să colaboreze cu Asociaţia SOS Copiii Sântana asigurând un front de lucru conform nevoilor instituţiilor de protecţie socială, prin care beneficiarii provenind din sistem să poată practica şi evolua din punct de vedere professional.

 

Login pentru a posta comentarii

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.